[x] ปิดหน้าต่างนี้
ก้าวทุกวินาที กับ... สหวิชา ดอท คอม
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
   
   
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นายพิชัย ตุ้งประโคน
เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 37130/19]
ข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะช่วงชั้นที่1-2 (ป.1-ป.6)
รวมข้อสอบสาระการเรียนรู้ศิลปะพร้อมคู่มือ
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 2903/2]
สมบัติวรรณคดีของไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม เป็นงานเขียนที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และค่านิยมของสังคมไทย
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
นำเสนอโดย : เนาวรัตน์ ตั้งยะฤทธิ์
เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 578/0]
Flower Bag ภาคภาษาไทย
กระเป๋าสาวเก๋ ทำง่าย ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : นางจรรยา ศรีใสคำ
เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 6562/5]
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 หน่วยที่ 1
เรื่อง มาเริ่มต้นกับวิทยาศาสตร์กันเถอะ
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นำเสนอโดย : Khru: มาลีรัตน์ พรมดี
เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 1199/0]
Fun with body vocabularies
แบบฝึกพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 693/2]
ทดสอบสมองลองปัญญา..........กับข้อสอบง่ายๆ
สมองถ้าได้รับการฝึกบ่อยๆจะทำให้เราเกิดทักษะในการคิดคำนวณอย่างรวดเร็วและหลากหลายวิธี จะเป็นคนเก่งในที่สุด........
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นรีรัตน์ นาครินทร์ (parrot)
เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 11853/5]
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ม.2
ให้นักเรียนดาวโหลดข้อมูลต่อไปนี้ไปทำแล้วส่งงานครูโดยแนบไฟล์คำตอบมาที่ Parrot.nareerat@hotmail.com
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นำเสนอโดย : นางบุญส่ง ใหญ่โต
เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 564/0]
แบบทดสอบความสามารถในการจำแนก
ในการเรียนคณิตศาสตร์เราต้องให้เกิดความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านการคิดคำนวณ ความรู้ความเข้าใจ การจัดกลุ่ม การในการจำแนกฯลฯ
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : บุญยสิทธิ์ นิตะยะโส
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 725/4]
โปรแกรมวิ่งปรับความเร็ว
การฝึกวิ่งเร็วระยะสั้น ในสมัยปัจจุบ้นรูปแบบท่าทางการวิ่งยังคงคล้ายคลึงและไม่แตกต่างจากอดีตมากนัก
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : กานต์พิชชา จีระศิริ
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 10691/1]
แบบฝึกทักษะเรื่อง สารชีวโมเลกุล
รวมแบบฝึกทักษะเรื่อง สารชีวโมเลกุล
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : พัชรี ลิ้มสุวรรณ
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 1266/1]
บัฟเฟอร์
แบบฝึกทักษะเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์ สำหรับผู้เรียนวิชาเคมี ช่วงชั้นที่ 4
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : นายสำเภา วิเศษนคร
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 23510/22]
ข้อทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อทดสอบวิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : ครูภริตพร อุปนันต์
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 691/0]
ศูนย์การเรียนเรื่องประโยค
เป็นใบความรู้และแบบทดสอบเรื่องประโยค จัดทำเป็นศูนย์การเรียน สำหรับชั้น ม.๕ ค่ะ
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
นำเสนอโดย : นางเพลินพิศ สุพพัตกุล
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 4194/0]
สังเกตคำบาลีสันสกฤต
ในภาษาไทย มีคำบาลีสันสกฤต มากมาย รู้จักใช้ รู้จักจำ ทำให้ใช้ได้คล่อง
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์
นำเสนอโดย : นิรุตต์ โต๊ะถม
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 647/0]
ตัวอย่างแบบทดสอบ
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจระบำปักผ้าม้ง
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นำเสนอโดย : จุฬาลักษณ์ กาญจนสีมา
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 2174/1]
แบบทดสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา
รื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : บุญยสิทธิ์ นิตะยะโส
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 3387/2]
แบบฝึกทักษะฟุตซอล : (ชุดที่ 2)
การทำความคุ้นเคยกับลูกบอล
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นำเสนอโดย : บุญยสิทธิ์ นิตะยะโส
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2552 [เข้าชม : 7358/12]
แบบฝึกทักษะฟุตซอล : (ชุดที่ 1)
การเคลื่อนที่เบื้องต้น

แสดงหน้าที่<- 123 จากทั้งหมด 126 หน้า ->
<< 120 121 122 123 124 125 126 >>


 
     "สหวิชา ดอท คอม" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูทั่วประเทศ นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของทีมงานทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนและสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "สหวิชา ดอท คอม" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่ทีมงานทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "สหวิชา ดอท คอม"

| เกี่ยวกับสหวิชา.คอม | สาระการเรียนรู้ | บทความ | สื่อการเรียนการสอน | แบบฝึกทักษะ | เล่าสู่กันฟัง | คำถามยอดนิยม | Links น่ารู้ | ทีมงานสหวิชา.คอม | ติดต่อเรา |